Hình thức thanh toán

Chuyển khoản qua ngân hàng

Các ngân hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Tên Tài Khoản: LE VAN TRUNG

Số Tài Khoản: 0021000240394

Chi Nhánh: Vietcombank - Hùng Vương - Hoàng Mai - Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Tên Tài Khoản: LE VAN TRUNG

Số Tài Khoản: 19028930655999

Chi Nhánh: THANH XUAN - HA NOI

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

Tên Tài Khoản: LE VAN TRUNG

Số Tài Khoản: 998678678

Chi Nhánh: VIB CHI NHANH THAI BINH

Ngân hàng Quân Đội

Tên Tài Khoản: LE VAN TRUNG

Số Tài Khoản: 8240102565002

Chi Nhánh: MB BANK HA DONG HA NOI

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank

Tên Tài Khoản: LE VAN TRUNG

Số Tài Khoản: 106001860441

Chi Nhánh: CAU GIAY HA NOI